Zwiedzanie  Muzeum Techniki i Militariów oraz schronu ,,MARYSIEŃKA”

 schron ,,Marysieńka”- ul. Królowej Marysieńki 3
Termin: (sobota) 28.01.2023r. godz. 14.00

 

 schron ,,Marysieńka”- ul. Królowej Marysieńki 3
Termin: (niedziela) 29.01.2023r. godz. 15.00

 

 

 muzeum techniki i militariów
Termin:( niedziela) 29.01.2023 r. godz. 13.00

 

Prosimy o punktualne przybycie.